Valby Bankoforening


indkalder hermed til


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Tirsdag den 20 februar 2024 kl. 19.00

i Valby Forsamlingshus


Dagsorden iflg. vedtægterne.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Mvh. bestyrelsen