Valby Bankoforening er en frivillig forening der støtter andre lokale foreninger økonomisk.

Vi er pt. 8 personer i bestyrelsen, der sørger for at vi kan afholde et bankospil hver søndag.

Vi startede med første bankospil i 1992.