Valby Bankoforening er en frivillig forening der støtter andre lokale foreninger i Valby økonomisk ved udlodning til vores årlige generalforsamling.


Vi er pt. 8 personer i bestyrelsen, der sørger for at vi kan afholde et bankospil hver søndag.


Vi startede med første bankospil i 1992.


Bankospillet afholdes efter gældende regler og der betales fast afgift af gevinster til Staten.